Ponències de Comissió de Justícia (CJ)

Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 28/03/2019

  Substitueix a: Sra. Anna Casas i Gregorio

Gestora parlamentària
 • Sra. Laura Bover i Romero

  Alta: 29/11/2018

Ponència: Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Anna Casas i Gregorio

  Alta: 02/05/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Laura Bover i Romero

  Alta: 02/05/2019