Ponències de Comissió de Justícia (CJ)

Ponència: Projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Anna Casas i Gregorio

  Alta: 22/06/2023

Ponència: Projecte de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del Codi civil de Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Anna Casas i Gregorio

  Alta: 21/09/2023

Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, per a incorporar el crim d'ecocidi al Tribunal Penal Internacional

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Anna Casas i Gregorio

  Alta: 16/11/2023 (BOPC, 710)

Assessor lingüístic
 • Sr. Jaume Clapés Pedreny

  Alta: 16/11/2023

Gestora parlamentària
 • Sra. Sílvia Oset López

  Alta: 16/11/2023 (BOPC, 710)