Ponències de Comissió de Justícia (CJ)

Ponència: Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 10/12/2018 (BOPC, 231)

  Baixa: 24/07/2019

 • I. Sra. Esperanza García González (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 02/05/2019 (BOPC, 325)

  Substitueix a: I. Sra. Andrea Levy Soler

  Baixa: 24/07/2019

 • I. Sra. Andrea Levy Soler

  Alta: 04/12/2018 (BOPC, 231)

  Baixa: 02/05/2019 (BOPC, 325)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Esperanza García González

Ponència: Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Anna Casas i Gregorio

  Alta: 02/05/2019