Ponències de Comissió de Salut (CS)

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 15/11/2018 (BOPC, 206)

  Baixa: 26/03/2019 (BOPC, 306)

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 19/11/2018 (BOPC, 206)

  Baixa: 26/03/2019 (BOPC, 306)

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 04/07/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 04/07/2019