Ponències de Comissió d'Educació (CE)

Ponència: Projecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Jan Sarsanedas Coll

    Alta: 25/05/2023

Assessor lingüístic
  • Sr. Agustí Espallargas i Majó

    Alta: 04/10/2022