Ponències de Comissió d'Educació (CE)

Ponència: Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt