Ponències de Comissió de Drets Socials (CDS)

Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 18/05/2022

Assessor lingüístic
 • Sr. Enric Jofré Castillo

  Alta: 18/05/2023

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 18/05/2022

Ponència: Projecte de llei de foment de l'associacionisme

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 13/07/2022

Assessor lingüístic
 • Sr. Enric Jofré Castillo

  Alta: 13/07/2022

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 13/07/2022

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 14/09/2022

Assessor lingüístic
 • Sr. Enric Jofré Castillo

  Alta: 14/09/2022

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 14/09/2022

Ponència: Proposició de llei del tercer sector

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 15/02/2023 (BOPC, 504)

Assessor lingüístic
 • Sr. Enric Jofré Castillo

  Alta: 15/02/2023 (BOPC, 504)

Gestora parlamentària
 • Sra. Cristina Parera Caballero

  Alta: 15/02/2023 (BOPC, 504)

Ponència: Proposició de llei de la gent gran

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 07/06/2023

Assessor lingüístic
 • Sr. Enric Jofré Castillo

  Alta: 07/06/2023

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 07/06/2023