Ponències de Comissió de Drets Socials (CDS)

Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós

    Alta: 28/07/2021

Assessora lingüística
  • Sra. Marta Payà Canals

    Alta: 15/10/2021

Gestora parlamentària
  • Sra. Carme Alonso i Belmonte

    Alta: 28/07/2021