Ponències de Comissió de Recerca i Universitats (CRU)

Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós

    Alta: 16/03/2022

Assessor lingüístic
  • Sr. Joan Ramon Fibla i Sancho

    Alta: 16/03/2022

Gestora parlamentària
  • Sra. Carme Alonso i Belmonte

    Alta: 01/09/2022