Ponències de Comissió d'Empresa i Treball (CET)

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l'activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats preparats

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
  • Sra. Anna Casas i Gregorio

    Alta: 17/11/2022 (BOPC, 446)

Assessor lingüístic
  • Sra. Núria Lucena Cayuela

    Alta: 17/11/2022

Gestor parlamentari
  • Sra. Cristina Parera Caballero

    Alta: 17/11/2022