Ponències de Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)

Ponència: Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 19/01/2022

Assessor lingüístic
 • Sr. Joan Ramon Fibla i Sancho

  Alta: 19/01/2022

Gestor parlamentari
 • Sr. Frederic Solé Ivern

  Alta: 15/02/2022

  Substitueix a: Sra. Eva Vendrell i Catalán