Ponències de Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

    Alta: 29/01/2019

Gestora parlamentària
  • Sra. Glòria Gómez Royuela

    Alta: 29/01/2019