Ponències de Comissió de Territori (CT)

Ponència: Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 12/09/2018

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 12/09/2018

Ponència: Projecte de llei d'ordenació del litoral

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 27/03/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 27/03/2019

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 08/05/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 08/05/2019

Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 05/06/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 05/06/2019