Ponències de Comissió de Salut (CS)

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 15/11/2018 (BOPC, 206)

  Baixa: 26/03/2019 (BOPC, 306)

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 19/11/2018 (BOPC, 206)

  Baixa: 26/03/2019 (BOPC, 306)

Ponència: Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 04/07/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 04/07/2019

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 21/11/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Maria José Bello i Ruiz

  Alta: 21/11/2019