Ponències de Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

Ponència: Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei de modificació parcial de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Proposta d'acord del Govern pel qual es dona compliment a l'article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 26/06/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eulàlia Grau Figueras

  Alta: 26/06/2019

Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 04/12/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eulàlia Grau Figueras

  Alta: 04/12/2019

Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 04/12/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Eulàlia Grau Figueras

  Alta: 04/12/2019

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d.abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Mercè Arderiu i Usart

  Alta: 29/07/2020

Gestora parlamentària
 • Sra. Eulàlia Grau Figueras

  Alta: 29/07/2020