Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


Aquest òrgan no existeix. Cliqueu aquí per accedir al llistat de comissions.

Si l'error persisteix, si us plau, poseu-vos en contacte amb consultes@parlament.cat