Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

    Alta: 17/01/2019

Gestora parlamentària
  • Sra. Laura Bover i Romero

    Alta: 17/01/2019 (BOPC, 241)