Historial de la composició: Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (CIACE)

Mesa

President
Vicepresidenta
 • I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

  Alta: 26/03/2019 (BOPC, 297)

  Substitueix a: I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

  Baixa: 04/04/2019

  Substituït/ïda per: Sr. Lucas Silvano Ferro Solé

Vicepresidenta
Vicepresident
Vicepresident
 • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 06/11/2018 (BOPC, 194)

  Baixa: 09/11/2018 (BOPC, 200)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Vicepresidenta
 • I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

  Alta: 04/12/2018 (BOPC, 220)

  Substitueix a: Sr. Carles Riera Albert

  Baixa: 25/02/2019

  Substituït/ïda per: I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 06/11/2018

Gestora parlamentària
 • Sra. Elena Mora Martínez

  Alta: 30/07/2019

  Substitueix a: Sra. Dolors Balagué i Sort