Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

    Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

Gestor parlamentari
  • Sr. Frederic Solé Ivern

    Alta: 18/11/2019

    Substitueix a: Sra. Glòria Gómez Royuela