Historial de la composició: Comissió de Cultura (CC)

Mesa

President
Vicepresidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Diputats no adscrits

Personal de suport

Vicepresidenta
 • I. Sra. Elisenda Alamany Gutiérrez

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 25/02/2019

Lletrada
 • Sra. Esther Andreu i Fornós

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)