Historial de la composició: Comissió de Territori (CT)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sr. Manuel Reyes López (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 13/10/2020 (BOPC, 711)

  Substitueix a: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 13/10/2020 (BOPC, 711)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Manuel Reyes López

 • Sra. Natàlia Sànchez Dipp (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

Personal de suport

Secretària
 • I. Sra. Eva Baró Ramos

  Alta: 17/10/2018 (BOPC, 179)

  Substitueix a: H. Sr. Bernat Solé i Barril

  Baixa: 16/07/2019 (BOPC, 392)

  Substituït/ïda per: I. Sr. José Rodríguez Fernández

Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

Gestora parlamentària
 • Sra. Eva Vendrell i Catalán

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)