Historial de la composició: Comissió de Territori (CT)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Secretària
 • I. Sra. Eva Baró Ramos

  Alta: 17/10/2018 (BOPC, 179)

  Substitueix a: H. Sr. Bernat Solé i Barril

  Baixa: 16/07/2019 (BOPC, 392)

  Substituït/ïda per: I. Sr. José Rodríguez Fernández

Secretari
 • I. Sr. José Rodríguez Fernández

  Alta: 18/09/2019 (BOPC, 424)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Baró Ramos

  Baixa: 22/12/2020