Historial de la composició: Comissió de la Infància (CDI)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 13/06/2018 (BOPC, 106)

  Substitueix a: Sra. Natàlia Sànchez Dipp

 • I. Sra. Andrea Levy Soler

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 09/05/2019

 • Sra. Natàlia Sànchez Dipp (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 13/06/2018 (BOPC, 106)

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Personal de suport

Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 08/10/2019

  Substitueix a: Sra. Mercè Arderiu i Usart

Gestora parlamentària
 • Sra. Eulàlia Grau Figueras

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)