Historial de la composició: Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós

    Alta: 10/10/2019

    Substitueix a: Sra. Esther Andreu i Fornós

Gestor parlamentari
  • Sr. Àngel Zardoya i Regidor

    Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)