Historial de la composició: Comissió del Reglament (CR)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària tercera
Secretària quarta
Secretària quarta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 19/11/2018 (BOPC, 217)

  Baixa: 12/02/2019 (BOPC, 267)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Santi Rodríguez i Serra

 • I. Sr. Santi Rodríguez i Serra (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 12/02/2019 (BOPC, 267)

  Substitueix a: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 19/11/2018 (BOPC, 217)

Personal de suport

Secretari General
 • Sr. Xavier Muro i Bas

  Alta: 19/11/2018

Lletrat Major
 • Sr. Joan Ridao i Martín

  Alta: 19/11/2018

Gestora parlamentària
 • Sra. Elena Mora Martínez

  Alta: 19/11/2018