Historial de la composició: Comissió de Salut (CS)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós

    Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

Gestora parlamentària
  • Sra. Maria José Bello i Ruiz

    Alta: 31/10/2019

    Substitueix a: Sra. Eva Vendrell i Catalán