Historial de la composició: Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)

Mesa

Presidenta
 • H. Sra. Alba Vergés i Bosch

  Alta: 28/07/2022

  Substitueix a: M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer

  Baixa: 09/06/2023

  Substituït/ïda per: M. H. Sra. Anna Erra i Solà

Presidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Secretari General
 • Sr. Albert Capelleras González

  Alta: 04/09/2023

  Substitueix a: Sra. Esther Andreu i Fornós

Lletrat Major
 • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

  Alta: 01/07/2021

Gestora parlamentària
 • Sra. Maria José Bello i Ruiz

  Alta: 17/06/2021 (BOPC, 63)