Historial de la composició: Comissió d'Educació (CE)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Mario Núñez Martínez

    Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

Assessor lingüístic
  • Sr. Agustí Espallargas i Majó

    Alta: 11/06/2021

Gestor parlamentari
  • Sr. Àngel Zardoya i Regidor

    Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)