Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (CEMP)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Anna Casas i Gregorio

    Alta: 11/03/2022

Assessor lingüístic
  • Sr. Agustí Espallargas i Majó

    Alta: 03/11/2021

Gestora parlamentària
  • Sra. Odile Rombouts Matamala

    Alta: 03/11/2021