Historial de la composició: Comissió de Drets Socials (CDS)

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Presidenta
 • I. Sra. Mónica Ríos García

  Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

  Baixa: 19/03/2024

Vicepresidenta
 • I. Sra. Maria Jesús Viña i Ariño

  Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

  Baixa: 19/03/2024

Secretària
 • I. Sra. Anna Feliu i Moragues

  Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

  Baixa: 19/03/2024