Historial de la composició: Comissió d'Acció Climàtica (CAC)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Mercè Arderiu i Usart

    Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

Assessora lingüística
  • Sra. Marta Perxacs Motgé

    Alta: 11/06/2021

Gestora parlamentària
  • Sra. Eva Vendrell i Catalán

    Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)