Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Clara Marsan Raventós

    Alta: 02/11/2021 (BOPC, 151)

Gestora parlamentària
  • Sra. Noemí Osorio i Blas

    Alta: 01/03/2022

    Substitueix a: Sr. Àngel Zardoya i Regidor