Historial de la composició: Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes (CIPF)

Mesa

Vicepresidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Presidenta
  • I. Sra. Montserrat Macià i Gou

    Alta: 07/10/2020

    Baixa: 22/12/2020