Historial de la composició: Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (CEPMIQUAG)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós

    Alta: 17/01/2019

Gestor parlamentari
  • Sr. Eduard Principal i Galí

    Alta: 17/01/2019