Fotografies dels diputats: Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà