Fotografies dels diputats: Comissió de Cultura

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Mixt