Fotografies dels diputats: Comissió de Territori

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari Republicà