Fotografies dels diputats: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

Grup Parlamentari d'En Comú Podem

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Mixt

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana