Fotografies dels diputats: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.