Fotografies dels diputats: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

Grup Parlamentari d'En Comú Podem

Grup Parlamentari de Ciutadans