Fotografies dels diputats: Comissió d'Afers Institucionals

Cerca de diputat/ada

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

Grup Mixt