Fotografies dels diputats: Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Cerca de diputat/ada

Les fotografies dels diputats i diputades es publiquen al web a mesura que el Parlament en disposa.