Fotografies dels diputats: Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Cerca de diputat/ada

Circumscripció electoral de Barcelona

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grup Parlamentari Republicà

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Grup Mixt

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem