Comissió d'Estudi del Treball Autònom (CETA)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Anna Casas i Gregorio
Gestor parlamentari
  • Sra. Glòria Gómez Royuela