Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)

Mesa

Presidenta
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Mercè Arderiu i Usart
Gestora parlamentària
  • Sra. Carme Alonso i Belmonte