Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)

Mesa

President
Vicepresident
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras