Comissió de Cultura (CC)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora
Assessor lingüístic
  • Sr. Jaume Clapés Pedreny
Gestora parlamentària
  • Sra. Carme Alonso i Belmonte