Comissió de Territori (CT)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora
Assessor lingüístic
  • Sr. Joan Ramon Fibla i Sancho
Gestor parlamentari
  • Sr. Frederic Solé Ivern