Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García
Gestor parlamentari
  • Sr. Àngel Zardoya i Regidor