Comissió del Síndic de Greuges (CSG)

Mesa

President
Vicepresidenta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García
Assessora lingüística
  • Sra. Marta Perxacs Motgé
Gestora parlamentària
  • Sra. Cristina Parera Caballero