Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)

Mesa

President
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrada
  • Sra. Esther Andreu i Fornós
Gestor parlamentari
  • Sr. Àngel Zardoya i Regidor