Comissió d'Interior (CI)

Mesa

President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García
Assessor lingüístic
  • Sr. Agustí Espallargas i Majó
Gestora parlamentària
  • Sra. Odile Rombouts Matamala