Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

Mesa

President
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García
Assessora lingüística
  • Sra. Marta Payà Canals
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras