Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

Mesa

Presidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Joan Ridao i Martín
Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras