Comissió del Reglament (CR)

Mesa

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretària quarta

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Personal de suport

Secretari General
  • Sr. Xavier Muro i Bas
Lletrat Major
  • Sr. Joan Ridao i Martín
Gestora parlamentària
  • Sra. Elena Mora Martínez