Comissió de Peticions (CP)

Mesa

Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans

Personal de suport

Lletrat
  • Sr. Ramon Eudald Torrents Munt
Assessor lingüístic
  • Sr. Enric Jofré Castillo
Assessora lingüística
  • Sra. Desirée Serra Catalan
Gestora parlamentària
  • Sra. Cristina Parera Caballero